RAGE 2

May 17, 2019
Overview RAGE 2: Lao vào một thế giới bi thảm không có xã hội, luật pháp và yêu cầu. Fury 2 hợp nhất hai cường quốc studio studio Avalanc...Read More

Voxelaxy

May 13, 2019
Overview Voxelaxy: Voxel Wax (sự kết hợp của hai từ: Voxel & Galaxy) là một trò chơi sinh tồn không gian, nơi người chơi đóng vai...Read More