Voxelaxy Free Downlad [Google drive]

About Voxelaxy:

Voxelaxy Free Downlad [Google drive]
Voxelaxy Free Downlad [Google drive]

Voxel Wax (sự kết hợp của hai từ: Voxel & Galaxy) là một trò chơi sinh tồn không gian, nơi người chơi đóng vai một phi hành gia. Tàu vũ trụ của anh ta, mà anh ta gọi là '' Chuột '', đã bị phá hủy đột ngột bởi một tên lửa. Anh phải hạ cánh khẩn cấp trên Hành tinh Vô danh. Chỉ sử dụng một bộ công cụ giới hạn, bạn phải tồn tại trong một môi trường thù địch. Chế tạo oxy và tìm kiếm thức ăn dường như là không thể ... Bạn đã sẵn sàng?
close

Video & Screenshots

Voxelaxy Free Downlad [Google drive]
Voxelaxy Free Downlad [Google drive]

Voxelaxy Free Downlad [Google drive]
Voxelaxy Free Downlad [Google drive]

close

Minium Requirements

OS: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit
Processor:Core i5-750
Memory:4 GB RAM
Graphics:1gb or more
Storage:500 MB available space
DirectX:Version 11
close

How to setup Game

Please read the FAQs before installing the game
  1. Mount/Extract
  2. Run file setup.exe
  3. Copy crack in to folder game
  4. Enjoy new game!