Country Girl Keiko

Overview Country Girl Keiko:

Keiko sống trong một ngôi làng nhỏ ở nông thôn tên là Cocco. Tại đây cô theo học trường đại học nông nghiệp địa phương.
Trường đại học này rất nghiêm ngặt, và cô được một giáo sư yêu cầu giúp đỡ một số sinh viên rắc rối ngừng bỏ lớp.
Tuy nhiên, Keiko rất khó xử trong xã hội và cần học cách tương tác với người khác.

Country Girl Keiko

close

Video & Screenshots Country Girl Keiko

Country Girl Keiko

Country Girl Keiko

Country Girl Keiko

close

Minium Requirements

OS:Windows® 7/8/8.1/10
Processor:Intel Core2 Duo or better
Memory:4 GB RAM
Graphics:DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
Storage:2GB available space
DirectX:Version 9
close

How to setup Country Girl Keiko

Please read the FAQs before installing the game
  1. Mount/Extract (password: gamefullfree.com)
  2. Run file setup.exe
  3. Copy 'file .c. r. a. c. .k.' into folder game
  4. Enjoy new game!