Foxit PhantomPDF Business v9.7.1.29511 Full

Overview Foxit PhantomPDF Business Full:

Bạn cần tải phần mềm đọc pdf mới nhất cho win về máy tính của bạn? Gamefullfree xin hướng dẫn và giới thiệu bạn cách tải phần mềm pdf  PhantomPDF Business v9.7

PhantomPDF Business v9.7phầm mềm đọc PDF chuyên nghiệp tốt nhất giành cho doanh nghiệp để tạo các tài liệu và biểu mẫu PDF cho các tác vụ như phát triển tài liệu cá nhân, thực hiện hợp tác nhóm làm việc, thiết kế biểu mẫu công ty, sản xuất tài sản thế chấp, ký kết hợp đồng, áp dụng chữ ký số hoặc lưu trữ tài liệu.

Foxit PhantomPDF Business là phần mềm cao cấp của hãng Foxit dùng để biên tập chỉnh sửa file PDFchuyên nghiệp. Cùng với nó kèm theo sự quản lý và sắp xếp file, lưu trữ trực tuyến cloud, mã hóa, chuyển đổi tích hợp sẵn trong trình soạn thảo PDF.

Foxit PhantomPDF Business v9.7.1.29511 Full

Giải pháp PDF hoàn chỉnh dành cho doanh nghiệp mở rộng theo tiêu chuẩn PhantomPDF bằng cách cung cấp tính năng chỉnh sửa nâng cao, bắt đầu xem xét được chia sẻ, bảo mật cao hơn, nén tệp bổ sung, tạo PDF A / E / X và đánh số. Foxit PhantomPDF Business là công cụ đặc biệt để tạo ra các file PDF và nhiều tính năng kèm theo như mã hoá, chuyển đổi và tích hợp sẵn trong trình soạn thảo PDF. Công cụ có khả năng chuyển đổi hàng loạt tập tin cùng một lúc và hỗ trợ hầu hết các định dạng tập tin hiện nay như XLS, XLT, DOC, DOCX, PPT, pptx, POT, PPTM, BMP,...

Features

Edit Text
Edit text in a paragraph without worrying about layout – text will automatically reflow as you edit. After editing, spell check the document.
Advanced Text Editing
Advanced editing capabilities for PDF documents with more complex layout. Link, join, or split text blocks to connect text for more powerful editing. Move and resize text blocks to change to a more compelling layout.
Advanced Object Editing
Edit images, objects, and object shading. Change text to shape. Change page layout properties, add shading to objects, convert text to path, merge/split text, and edit .ai files.
Modify And Format Text
Edit the font of PDF text by changing type, style, size, color, and effect. Align text left, center, or right, while choosing from multiple line spacing options.
Professionalize Documents
Customize the way your PDF looks by adding or modifying stamps, watermarks, headers, footers, and backgrounds to generate professional looking PDFs.
Insert Objects, Images, & Videos
Embed images and videos in your PDF and make it more interactive. Align objects on the left, middle, or center. Distribute objects horizontally or vertically. Rotate, flip, or shear objects.
Create Industry-Standard PDF
Create PDF’s from hundreds of the most common file types that are 100% compatible with other PDF products. Reduce file size before you distribute or archive to save transfer time and disk space.
Export PDF To Word & Other Formats
Easily share PDF content by exporting to MS Word, PowerPoint and Excel, RTF, HTML, XML, text, and image formats.
Create PDF from Microsoft Office, Outlook, and Visio
Create PDF with integrated, fully functional Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and Visio add-ins.
PDF Form Generation
Develop PDF forms quickly and easily with automated form field recognition and designer assistant. Create professional looking forms with push and radio buttons; check, combo, and list boxes; and text and signature fields.
PDF Portfolios
View, print, create, edit, and search for text in PDF portfolios.
close

Video & Screenshots Foxit PhantomPDF Business Full

Foxit PhantomPDF Business v9.7.1.29511 Full
tải phần mềm dọc pdf miễn phí

Foxit PhantomPDF Business v9.7.1.29511 Full
tải phần mềm pdf tốt nhất

close

Download Foxit PhantomPDF Business Full Link

Cách tải và cài đặt phần mềm pdf miễn phí
close

Minium Requirements

close

How to setup Foxit PhantomPDF Business Full

Please read the FAQs before installing the game
  1. Mount/Extract (password: gamefullfree.com)
  2. Run file setup.exe
  3. Enjoy!