Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional v9.0.0.1 Full

Overview Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional v9.0 Full:

Stellar Phoenix Windows Data Recovery là một phần mềm cung cấp giải pháp hoàn chỉnh để khôi phục dữ liệu bị mất từ ​​đĩa cứng và ổ đĩa di động. Nó là một giải pháp tuyệt vời cho đống dữ liệu của bạn vừa lỡ tay xóa. Với công cụ quét mạnh mẽ, phần mềm thực hiện quét toàn bộ thiết bị lưu trữ đã chọn, hiển thị bản xem trước của các tệp được tìm thấy trong quá trình quét và cuối cùng lưu chúng vào đích đã chỉ định. Các tùy chọn riêng biệt để khôi phục tài liệu, thư mục, thư hoặc tệp đa phương tiện khỏi phương tiện lưu trữ cũng có sẵn.

Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional v9.0.0.1 Full


Features:

 • Phân loại kết quả quét
 • Xem trước các tập tin trước khi phục hồi
 • Phục hồi thô khối lượng và ổ cứng để tìm kiếm dữ liệu dựa trên chữ ký
 • Phục hồi dữ liệu từ khối lượng vô tình bị xóa
 • Phục hồi dữ liệu từ khối lượng được định dạng
 • Phục hồi các tập tin và thư mục đã xóa
 • Phục hồi từ đĩa cứng, phương tiện lưu động như ổ đĩa bút, thẻ nhớ, v.v.
 • Tiếp tục tùy chọn khôi phục để khôi phục dữ liệu sau này
 • Hỗ trợ 300 loại tệp trở lên
 • Hỗ trợ tất cả các loại CD / DVD với hệ thống tệp CDFS, UDF, HFS +
 • Chế độ xem theo tab của Cây được quét - Loại tệp / Chế độ xem cây / Danh sách đã xóa
 • Người dùng có thể thêm / chỉnh sửa các loại tệp của họ, làm cho nó mạnh mẽ hơn
 • Người dùng có thể tạo hình ảnh của đĩa cứng và ổ đĩa để phục hồi

close

Video & Screenshots

Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional v9.0.0.1 Full

Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional v9.0.0.1 Full

close

Download Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional v9.0 Full Link

close

Minium Requirements

close

How to setup Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional v9.0 Full

Please read the FAQs before installing the game
 1. Mount/Extract (password: gamefullfree.com)
 2. Run file setup.exe
 3. Enjoy!